Languages

   Download App

मंदिर विभागाकरिता खालील अस्‍थायी (कंत्राटी)   पदांसाठी एकत्रित मानधनावर पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्‍यात येत आहे.

मंदिर विभागाकरिता खालील अस्‍थायी (कंत्राटी) पदांसाठी एकत्रित मानधनावर

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या मंदिर विभागाकरिता खालील अस्‍थायी (कंत्राटी)   पदांसाठी एकत्रित मानधनावर पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्‍यात येत आहे.

File Upload: 
Home page show: