Languages

   Download App

बेंगलोर येथील दानशुर साईभक्त श्री.राजा दत्ता व सौ.शिवानी दत्ता यांनी ९२८ ग्रॅम वजनाचा ४६ लाख ७० हजार ६२४ रुपये किंमतीचा सोन्याचा मुकुट श्री साईबाबा संस्थानला देणगी स्वरुपात दिला असुन सदरचा मुकुट संस्थानचे प्र.मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जाधव यांच्याकडे

बेंगलोर येथील दानशुर साईभक्त श्री.राजा दत्ता व सौ.शिवानी दत्ता यांनी

बेंगलोर येथील दानशुर साईभक्त श्री.राजा दत्ता व सौ.शिवानी दत्ता यांनी ९२८ ग्रॅम वजनाचा ४६ लाख ७० हजार ६२४ रुपये किंमतीचा सोन्याचा मुकुट श्री साईबाबा संस्थानला देणगी स्वरुपात दिला असुन सदरचा मुकुट संस्थानचे प्र.मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जाधव यांच्याकडे सुपुर्त केला.

Undefined
बेंगलोर येथील दानशुर साईभक्त श्री.राजा दत्ता व सौ.शिवानी दत्ता यांनी ९२८ ग्रॅम वजनाचा ४६ लाख ७० हजार ६२४ रुपये किंमतीचा सोन्याचा मुकुट श्री साईबाबा संस्थानला देणगी स्वरुपात दिला असुन सदरचा मुकुट संस्थानचे प्र.मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जाधव यांच्याकडे
Sunday, January 1, 2023 - 12:45
Donation Live Darshan