Languages

   Download App

तदर्थ समिती

तदर्थ समिती

2019 च्या जनहित याचिका क्रमांक 120 च्या आदेशानुसार बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात नेमणूक केली.

Shri Sudhakar V. Yarlagadda
Shri Sudhakar V. Yarlagaddaअध्यक्षप्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर
Bhagyashree Banayat
Bhagyashree Banayat I.A.S.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Bhanudas Palve
श्री. भानुदास पालवेसभासदI/C अपर आयुक्त
Geeta Bankar
श्रीमती गीता प्रवीण बनकरसभासद सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त