Languages

   Download App

Press Media

Press Media

राज्‍याचे मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्कार समारंभ

September 30th, 2018

राज्‍याचे मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्‍कार करताना संस्‍थानचे अध्‍यक्ष डॉ.सुरेश हावरे, उपाध्‍यक्ष चंद्रशेखर कदम, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रुबल अग्रवाल, विश्‍वस्‍त सर्वश्री भाऊसाहेब वाकचौरे, बिपीनदादा कोल्‍हे.

Recent Press & Media