Languages

   Download App

Notice

Notice

No. Title Period Download
1 Legal action will be taken against those who publish fictitious / false information regarding the name and biography of Shri Sai Baba. Download
2 Regarding Lost articles Download
3 श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांना महत्वाच्या प्रकल्पांचे शासनमान्य संस्थाकडून  मुल्यांकन करुन घ्यावयाचे आहे 15/10/2022 Download
4 माहे जुलै २०२३ ते माहे ऑगस्‍ट २०२३ अखेर मंदिर व मंदिर परिसरात सापडलेल्‍या बिनधनी वस्‍तू व रोख रक्‍कम Download
5 Devotee’s List for Shri Sai Baba Aarti – Clothes. For The Month of November r-2023 03/12/2023 Download
6 Regarding Lost articles Download
7 Devotee’s List for Shri Sai Baba Aarti – Clothes. For The Month of December-2023 10/01/2024 Download
8 Regarding Lost articles Download
9 अनुकंपा प्रतिक्षासुची Download