Languages

  Download App

Press Media

Press Media

मा.श्री.संजय राठोड, मंत्री, वने, आपत्तीव्यवस्थापन, मदत वपुनर्वसन, महाराष्ट्र राज्‍य यांनी सहपरिवार श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

January 6th, 2020

फोटोंची माहिती -

०१) मा.श्री.संजय राठोड, मंत्री, वने, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महाराष्ट्र राज्‍य यांनी सहपरिवार श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते.

०२) मा.श्री.संजय राठोड, मंत्री, वने, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महाराष्ट्र राज्‍य यांनी सहपरिवार श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्‍यानंतर त्‍यांचा सत्कार करताना संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर.

Recent Press & Media