Languages

  Download App

Press Media

Press Media

श्री.ए.के.डोंगरे, (भा.प्र.से.) यांनी श्री साईबाबाच्या समाधीचे दर्शन घेवुन संस्‍थानचा मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी पदाचा पदभार स्विकारला.

February 25th, 2020

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डीच्‍या नवनियुक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी श्री.ए.के.डोंगरे, (भा.प्र.से.) यांनी सहपत्‍नीक श्री साईबाबाच्या समाधीचे दर्शन घेवुन संस्‍थानचा पदभार स्विकारला. श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डीच्‍या नवनियुक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी श्री.ए.के.डोंगरे,... Read more

महाशिवरात्री निमित्‍त फुलांची आकर्षक सजावट

February 24th, 2020

महाशिवरात्री निमित्‍त अमेरिका येथील दानशूर साईभक्‍त श्रीमती जयश्री शिवशंकर यांच्‍या देणगीतून श्री साईबाबा समाधी मंदिर व मंदिर परिसरात फुलांची आकर्षक सजावट करण्‍यात आली. महाशिवरात्री निमित्‍त श्री साईप्रसादालयात सुमार ६० हजार साईभक्‍तांनी... Read more

अभिनेता रितेश देशमुख यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

February 18th, 2020

फोटोंची माहिती - अभिनेता रितेश देशमुख यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे, मुख्‍यलेखाधिकारी बाबासाहेब घोरपडे, पोलिस उपनिरिक्षक मधुकर गंगावणे व उपमुख्‍यअभियंता रघुनाथ आहेर... Read more

श्री.बाळासाहे‍ब पाटील, मंत्री, सहकार व पणन, महाराष्‍ट्र राज्‍य यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

February 15th, 2020

फोटोंची माहिती - फोटो नं.०१) श्री.बाळासाहे‍ब पाटील, मंत्री, सहकार व पणन, महाराष्‍ट्र राज्‍य यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते. फोटो नं. ०२) श्री.बाळासाहे‍ब... Read more

सिने अभिनेता संजय दत्‍त यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले

February 6th, 2020

फोटोंची माहिती - फोटो नं.०१) सिने अभिनेता संजय दत्‍त यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते. फोटो नं. ०२) सिने अभिनेता संजय दत्‍त यांनी... Read more

श्री.प्रविण दरेकर, विरोधी पक्षनेता, महाराष्‍ट्र विधानपरिषद यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

January 29th, 2020

फोटोंची माहिती - फोटो नं.०१) श्री.प्रविण दरेकर, विरोधी पक्षनेता, महाराष्‍ट्र विधानपरिषद यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते. फोटो नं.०२) श्री.प्रविण दरेकर, विरोधी पक्षनेता,... Read more

मा. आमदार श्री नितेश राणे यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

January 28th, 2020

फोटोची माहिती – फोटो-०१. मा. आमदार श्री नितेश राणे यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते. फोटो- ०२. मा. आमदार श्री नितेश राणे यांनी... Read more

श्री.श्रीपाद नाईक, केद्रीय राज्‍यमंत्री, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

January 27th, 2020

फोटोची माहिती – फोटो - ०१. श्री.श्रीपाद नाईक, केद्रीय राज्‍यमंत्री, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते. फोटो - ०२.... Read more

सिने अभिनेत्री शिल्‍पा शेट्टी यांनी सहपरिवार श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

January 25th, 2020

फोटोची माहिती – फोटो-०१. सिने अभिनेत्री शिल्‍पा शेट्टी यांनी सहपरिवार श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते. फोटो- ०२. सिने अभिनेत्री शिल्‍पा शेट्टी यांनी श्री... Read more

मा.श्री.छगन भुजबळ, मंत्री, अन्‍न व नागरी पुरवठा, महाराष्‍ट्र राज्‍य यांनी श्री साईबाबांच्यासमाधीचे दर्शन घेतले.

January 19th, 2020

फोटोची माहिती – फोटो नं. ०१A & B) मा.श्री.छगन भुजबळ, मंत्री, अन्‍न व नागरी पुरवठा, महाराष्‍ट्र राज्‍य यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित... Read more