Languages

   Download App

News

News

श्री पुण्‍यतिथी उत्‍सव प्रथम दिवस

October 7th, 2019

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था (शिर्डी) च्‍या वतीने आयोजित केलेल्‍या १०१ वा पुण्‍यतिथी उत्‍सवास आज मंगलमय वातावरणात पहाटे श्रींच्‍या फोटो व पोथीच्‍या मिरवणूकीने सुरुवात झाली असून मुंबई येथील व्‍दारकामाई मंडळाने प्रवेशव्‍दारावर... Read more

श्री पुण्‍यतिथी उत्‍सवाची तयारी पुर्ण

October 4th, 2019

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था (शिर्डी) च्‍या वतीने आयोजित केलेल्‍या १०१ व्‍या श्री पुण्‍यतिथी उत्‍सवाची तयारी पुर्ण झाली असून दिनांक ०७ ऑक्‍टोबर ते दिनांक १० ऑक्‍टोबर २०१९ या उत्‍सवकाळात विविध धार्मिक... Read more

श्री पुण्‍यतिथी उत्‍सव

September 30th, 2019

शिर्डीः- श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था (शिर्डी) च्‍या वतीने सोमवार दिनांक ०७ ऑक्‍टोबर २०१९ ते गुरुवार दिनांक १० ऑक्‍टोबर २०१९ या काळात १०१ वा श्री पुण्‍यतिथी उत्‍सव साजरा करण्‍यात येणार असून उत्‍सवाच्‍या... Read more

संस्‍थानच्‍या वतीने साईभक्‍तांना मोफत निंब वृक्ष वाटप

September 16th, 2019

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था (शिर्डी) च्‍या वतीने मंगळवार दिनांक १७ सप्‍टेंबर २०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता श्री साईबाबा समाधी मंदिर शताब्‍दी मंडप येथे साईभक्‍तांना मोफत निंब वृक्ष वाटप कार्यक्रमाचे आयोजन... Read more

संस्थान कर्मचा-यांना सानुग्रह अनुदान देण्यास राज्यशासनाची मान्यता

September 16th, 2019

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था (शिर्डी) च्‍या वतीने दिपावली निमित्‍त संस्‍थान कर्मचा-यांना त्‍यांच्‍या मागील वर्षातील एकुण वार्षीक वेतनाच्‍या ८.३३ टक्‍के इतके सानुग्रह अनुदान देण्‍यास राज्‍यशासनाने मान्‍यता दिली असल्‍याची माहिती संस्‍थानचे मुख्‍य... Read more

संस्‍थानच्‍या वतीने उभारण्‍यात आलेले ध्‍यानमंदिर साईभक्‍तांसाठी खुले.

September 14th, 2019

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने मंदिर परिसरातील साई सत्‍यव्रत हॉलचे पहिल्‍या मजल्‍यावर उभारण्‍यात आलेले ध्‍यानमंदिर गुरूवार दिनांक १२ सप्‍टेंबर पासुन साईभक्‍तांकरिता खुले करण्‍यात आले असल्‍याची मा‍हिती संस्‍थानचे मुख्‍य... Read more

पालखीव्‍दारे येणा-या पदयात्री साईभक्‍तांकरीता स्‍वतंत्र पालखी गेट सुरु करण्‍यात येणार

September 14th, 2019

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डीच्‍या वतीने येत्‍या श्री रामनवमी उत्‍सवापासून श्री साईबाबांच्‍या समाधीच्‍या दर्शनाकरीता पालखीव्‍दारे येणा-या पदयात्री साईभक्‍तांकरीता स्‍वतंत्र पालखी गेट सुरु करण्‍यात येणार असल्‍याची माहिती संस्‍थानचे अध्‍यक्ष डॉ.सुरेश हावरे... Read more

पालखीव्‍दारे येणा-या पदयात्री साईभक्‍तांकरीता श्री पुण्‍यतिथीउत्‍सवापासून स्‍वतंत्र पालखी गेट सुरु करण्‍यात येणार

September 14th, 2019

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डीच्‍या वतीने येत्‍या श्री पुण्‍यतिथी (दसरा) उत्‍सवापासून श्री साईबाबांच्‍या समाधीच्‍या दर्शनाकरीता पालखीव्‍दारे येणा-या पदयात्री साईभक्‍तांकरीता स्‍वतंत्र पालखी गेट सुरु करण्‍यात येणार असल्‍याची माहिती संस्‍थानचे अध्‍यक्ष डॉ.सुरेश... Read more

मोफत प्‍लॅस्‍टीकसर्जरी शिबीराचे आयोजन

September 11th, 2019

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था (शिर्डी) व गीव्‍ह मी फाईव्‍ह फाऊंडेशन, औरंगाबाद यांच्‍या संयुक्‍त विद्यामाने श्री साईनाथ रुग्‍णालयात दिनांक ०९ डिसेंबर ते ११ डिसेंबर २०१९ याकालावधीत मोफत प्‍लॅस्‍टीक सर्जरी शिबीराचे आयोजन... Read more

साईसेवा A Divine Blessing या पुस्‍तकाचे प्रकाशन

September 9th, 2019

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डीचे अध्‍यक्ष डॉ.सुरेश हावरे यांनी लिहीलेल्‍या साईसेवा A Divine Blessing या पुस्‍तकाचे प्रकाशन राज्‍याचे मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसुल आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील... Read more

Donation