Languages

   Download App

Tender Archived - 04/2024

Tender Archived - 04/2024

क्रमांक Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
61 संस्थान प्रकाशित विविध ८ प्रादेशिक भाषेतील श्री सद्गुरु साईनाथ सगुनापासना आरतीचे पुस्तके पुनर्मुद्रण करून पुरवठा करणे बाबतची ई - निविदा E-Tender 21/02/2024 PDF Click
62 श्री साईबाबा भक्‍तनिवास (५०० खोल्‍या) इमारतीचे दक्षिण-पश्चिमेकडील बाजूस असलेल्‍या वाहन पार्कींगमध्‍ये बसची प्रतिक्षा करणारे भक्‍तांचे ऊन, वारा व पाऊसापासून संरक्षण होणेकामी टेन्‍साईल फॅब्रिक शेड उभारणे. E-Tender 21/02/2024 PDF Click
63 Purchase of Annual Stationery for the year 2023-24 for Shri Saibaba & Shri Sainath Hospital, Shirdi. 21/02/2024 PDF, PDF Click
64 Design, Supply, Fabrication & Erection of PVDF Double Coated Tensile Fabric Roofing Shed at Shri Saibaba Darshan Queue Complex at Shirdi. E-Tender 19/02/2024 PDF Click
65 Amendment as per pre-bid for E tender for Medical Equipment (SSBH & SSH) Corrigendum 19/02/2024 PDF Click
66 Providing and Fixing WPC Design Board for sloping chajja of buildings in temple premises at Shirdi E-Tender 19/02/2024 PDF Click
67 Civil work for proposed two wheeler parking for Sansthan staff in open space between east side compound and sulabha shouchalaya building and construction of compound wall on east side boundary. E-Tender 19/02/2024 PDF, PDF Click
68 Design, Supply, Fabrication & Erection of PVDF Double Coated Tensile Fabric Roofing Shed at Shri Saibaba Darshan Queue Complex at Shirdi. E-Tender 17/02/2024 PDF Click
69 श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी कडील १०८ वाहनांचा दि.०१/०४/२०२४ ते दि.३१/०३/२०२५या एक वर्ष कालावधीकरीता विमा पॉलिसी नुतनीकरण करणे कामीचे दरपत्रक Quotation 16/02/2024 PDF, PDF, PDF, PDF
70 QUOTATION FOR PURCHASE OF CONSUMABLE ITEMS. Quotation 12/02/2024 PDF
71 श्री साईबाबा हॉस्पिटल (सुपर स्‍पेशालिटी) येथे औषध दुकान चालविणेविषयी ई-निविदा E-Tender 12/02/2024 PDF Click
72 SUPPLY OF 3 NOS 125 KVA DIESEL GENSET ON HIRE BASIS FOR SHRI RAMNAVAMI FESTIVAL -2024 (PERIOD - DT.16-04-2024 TO DT.18-04-2024) 09/02/2024 PDF
73 आरोग्य विभागासाठी स्वच्छता साहित्य पुरविण्याचे ई-निविदा E-Tender 09/02/2024 PDF Click
74 श्री साई प्रसादालय व कॅन्टीन विभागाकरिता लिक्विड सोप पुरविणे बाबत ई-निविदा E-Tender 09/02/2024 PDF Click
75 श्री साईबाबा उद्योग प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांकरिता कन्ज्युमेबल साहित्याची खरेदी दरपत्रक नोटीस Quotation 09/02/2024 PDF