Languages

  Download App

Tender Archived - 05/2022

Tender Archived - 05/2022

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
1 Mobile Jammer for 30 X 50 meter area Quotation 31/05/2022 PDF
2 कायटेक पाईप खरेदी कामी कोटेशन देणेबाबत Quotation 30/05/2022 PDF
3 टायर्स रिमोल्‍डींग कामाचे वार्षिक दर निश्चिती करणे कामी दरपत्रके Quotation 30/05/2022 PDF
4 Quotations Notice for Supply of RCCB & ISOLATOR Quotation 30/05/2022 PDF
5 QUOTATION TO PURCHASE FOR Magaj Bee, Bhajke Pohe Quotation 30/05/2022 PDF
6 श्री साई नाथ रुग्णालय परिसर व प्रसादालय परिसरातील दैनंदिन दुरुस्ती देखभालीचे कामे करण्यासाठी विटा खरेदी करण्यासाठी सीलबंद दरपत्रक देणेबाबत Quotation 28/05/2022 PDF
7 Supply of Contractor for Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi Quotation 28/05/2022 PDF
8 Supply of Under Over voltage Relay,Timer ,Auxiliary contact & Under voltage relay Quotation 28/05/2022 PDF
9 Quotations for Supply of Power Factor Controler Quotation 28/05/2022 PDF
10 Quotations Supply of Exhaust Fan 28/05/2022 PDF
11 स्टेनलेस स्टील रेलिंग तयार करणे कामी कोटेशन देणेबाबत Quotation 26/05/2022 PDF
12 Quotation letter for Indian Instruments. Quotation 25/05/2022 PDF
13 श्री साईबाबा महाविद्यालय शिर्डी- इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाळा दरपत्रक मागणी Quotation 25/05/2022 PDF
14 श्री गुरुपौर्णिमा उत्‍सव – २०२२ तसेच पावसाळयाचे कालावधीत साईभक्‍तांचे सुविधेकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक व्‍यवस्‍था उभारणे. E-Tender 23/05/2022 PDF Click
15 Providing and Fixing PVDF Double Coated Tensile Fabric of 750 GSM for Existing Patient Relative 02 Waiting Sheds and 01 Case Paper Shed at Shri Saibaba Hospital, Shirdi. Quotation 23/05/2022 PDF